Program

NYTT

Festival för nutida kammarmusik 13-15 augusti 2020

PROGRAM

Program


Torsdag 13/8 19.00 Galleri Söreskog, Berg
Fredag 14/8 14.00 Musik i Syd, Nygatan 6, Växjö
Fredag 14/8 19.00 Galleri Söreskog, Berg
Lördag 15/8 14.00 Lessebo Handpappersbruk
Lördag 15/8 18.00 Transjö Folkets Hus


Program kommer inom kort.

Per Sjögren – Slagverk

Per Sjögren

Maria Ingemarsson Berg

Monica Danielsson, Christian Berg

Christian Berg, Per Sjögren, Robert Ek

Verkkommentarer
Verkkommentarer

Anna Eriksson (1963-) – Fugu mutation 2019

För valfri instrumentering

”Det fullständiga genomet hos ett antal organismer har kartlagts. Arbetet med kartläggningen av människans DNA-sekvens slutfördes i ”Human GenomProject” i slutet av 1990-talet. I samband med detta forskades det i Fugufiskens DNA.


Från nätet kunde man hämta Fugufiskens fullständiga DNA-sekvens. Ett antal sidor med denna DNAsekvens har jag haft med mej under 20 års tid. Delar av den har ”översatts” till toner och rytmer i några av mina stycken.


Som utgångspunkt  för detta stycke har jag använt en bit av denna DNA-sekvens. Verket kan spelas med valfri instrumentering.”


Henrik Strindberg (1954-) – Melodi i jämna notvärden 1. Lugnt gående 2.Begravningsmusik, Till Olle (2007)

För altsaxofon och piano

Melodi i jämna notvärden var en första skiss till begravningsmusik för min fd svärfar Olle Eksell. Lugnt gående blev den musik som Jörgen Pettersson och Bengt-Åke Lundin spelade på Olles begravning. Olle Eksell var grafisk designer, känd bl.a för Mazetti Ögonkakao loggan som räknas som den första moderna svenska logotypen. Jag har senare gjort liknande pianosatser i andra sammanhang, det är väldigt rogivande.  Pröva själv att slå dig ned vid pianot och spela brutna klanger där du använda olika toner när du går upp och sedan vänder ned. variera rytmiskt lite grann när vändningarna inträffar och vilka tonhöjder som därigenom blir särskilt markerade. Olle tyckte om att promenera, jag minns honom gärna raskt gående. Den sista promenaden tror jag att han gick lugnt och avspänt. 


Mats Larsson Gothe (1965-) – Spinning in crouching positions (1990)

För saxofon och marimba

Verket är inspirerat av Larsson Gothes komposition ”Gopak” som han året innan skrivit till Stockholms Saxofonkvartett. Gopak är en rysk dans där ett moment är att ”snurra i hukande ställning” och det nya stycket fick det som titel. Tonsättaren vill fånga den energi, spänst och utlevelse som finns i dansen.


Thomas Liljeholm (1944-) – Lost Crystals (2018)

För altsaxofon och slagverk

Verket har på många sätt en nära anknytning till det småländska Glasriket. Man skulle förbehållslöst kunna säga att det är sprunget ur traditionen. Själv är jag fängslad av klanger som sådana, inte minst av glas och kristall men min ambition har här också varit att utnyttja saxofonens melodiska ”böjlighet” ställd emot slagverkets trä-, metall- och glasklanger.

Styckets kärva inledning öppnar snart upp också för en lugnare karaktär. Ett växelspel mellan kraftfull energi kontra klanglig stillhet blir till ett återkommande mönster. I förlängningen strävar verket mot en dynamisk, utdragen höjdpunkt för att strax därefter gå in i en avslutande fas. Spröda, klingande kristallklanger dröjer kvar för att slutligen tona bort.

Verket är skrivet i nära samverkan med saxofonisten Jörgen Petterson och slagverkaren Per Sjögren. Det är också tillägnat dem.


John Cage (1912-1992) – The wonderful Widow of Eighteen Springs (1942)

Texten är hämtad ur en passage på sidan 556 i James Joyce’s epos ”Finnegans wake”. Ursprungligen skrivet för att spelas på flygel med stängt lock, men Duo Ego har valt att utveckla instrumentariet till vad som passar bäst för varje konserttillfälle.


Karin Rehnqvist (1954-) Jag lyfter mina händer (1998)

”Jag lyfter mina händer” är ett volymmässigt ovanligt svagt stycke, där åhöraren rent bokstavligt får vända sina öron mot musikerna för att höra. Texten och stycket utgår fritt från en gammal folklig koral, men sträcker ut registret; högt och lågt, starkt och svagt prövas och slutar i en linje rakt upp i tomma intet.


Karin Rehnqvist (1957-) – Långt borta och nära (2017)

Är ett verk för soloklarinett i Bb och e-bow.

Materialet är hämtat från klarinettkonserten On a distant shore.


Ivo Nilsson (1966-) – Whereabout II (2018)

Stycket ingår i en serie verk för varierande duokonstellationer som kan framföras antingen var för sig eller överlagrade. Titeln syftar på ett sökande efter en gemensam vistelseort inom en avgränsad akustisk terräng bestående av bambu och metall instrument.

I tuttiversionen - med titeln ”Whereabouts” - spelar respektive duo i sitt eget melodiska fält och tempo men knyter punktvis an till de övriga likt trådarna i ett spindelnät. Eller som kontinentalsocklar som långsamt kolliderar eller glider isär.


Texten är skriven av poeten Clara Diesen.


you and me

mind the gap between one part and the other


love,

turn around and swirl


you and I and

the apparent spaces between us.


seamlessly closing in on you


Whereabout II komponerades för DuoEgo med medel från Kulturrådet.


Solveig Lindberg (2000-) – Kampen mot Moloch (2019)

För altsaxofon

Den här kommentaren är tagen från försättsbladet till mitt verk, Kampen mot Moloch. Den kan stå på egna fötter, men den kan också behöva kontext. Den är, som allt annat, byggt på andras verk. Den som läst Allen Ginsbergs “Howl”, kan tyda budskapet med svårighet. Den som läst Scott Alexanders text “Meditations on Moloch” kan utan svårighet se vad jag menar.


Vem gör allt det onda, allt som är fel i världen?

Det finns många svar om vilka människor det är: Våldsmän, Förföriska kvinnor, Syndare, Kapitalister, Judar, Intoleranta, etc.


Men inga människor vill offra sina barn, så Vem orsakar barnoffer?


Ingen.


Ingen utom Moloch.


Molok var namnet på en gammal Kartesisk sed för barnoffer. Offra ditt eget barn i elden och Molok ger dig seger i krig, säger en av myterna. Den kvicktänkte ibland oss ser att det finns ett problem här för den gode härföraren. Han är säker på sin seger, då han har gudarna på sin sida, rättvis som han är. Men om Fienden offrar sitt barn till Molok så kommer Fienden med säkerhet få seger och härja din stad. Han vet också att Fiendeledaren tänker likadant. Den gode härföraren väljer det säkra före det osäkra och blidkar bittert Molok. Om det bara fanns ett sätt att få fienden att lova att inte offra till Molok…

Moloch finns i varje sådan situation, där om bara man kunde lita på att alla andra gjorde rätt så skulle alla få det bättre. Moloch är strukturen som tvingar dig till barnoffer i en värld där alla andra blir tvingade till barnoffer.

Kampen mot en gud som Moloch är fruktansvärd. I varje upprorshandling finns ett inbyggt pris. Men det finns hopp: vi lever i en drömtid. Än så finns det mer resurser till hands än vi kan göra oss av med: vi har råd att ta konsekvenserna. Och mänskligheten, sträckande uppåt, håller på att växa upp. Det finns vägar ur fällorna som en vuxen civilisation kan ta, även om vi inte kan det än.


Kaija Saariaho (1952-) – Duft (2012)

För klarinett

Detta verk för soloklarinett fick sitt  uruppförande vid ”International Clarinet Competition” i Freiburg 2012. Klarinettisten Jörg Widmann hade bett Kaija Saariaho att skriva ett stycke till honom till tävlingens finalomgång. 

”Duft” är ett expressivt stycke som utforskar instrumentets lyriska och färgrika möjligheter.


Verket består av tre satser;

1. Blütenstaub

2. Blühend 

3. Flüchtig


Sir Peter Maxwell Davies (1934-2016) – The Medium (1981)

Ett monodrama för mezzosopran

”A changeling. I withdrew my will - though I have not the exact circumstances on my memory now – but then they took the child.”

Composer’s note: ”The work should be performed to a small audience in fairly claustrophobic circumstances, with the minimum of extraneous effects”


Tony Blomdahl (1972-) – Der Totmacher (2019)

Verket skrevs ursprungligen till teaterföreställningen Haarmann- Massmördaren åt Cinnober Teater och är från början c:a 45 min långt. Det berodde lite på hur lång föreställningen var från gång till gång. Instruktionerna från regissören Svante Aulis Löwenborg löd ungefär; ”Gör vad du vill men försök se till att det inte hörs vad skådespelarna säger.” Musiken komponerades för sju olika högtalare, var och en med sina mycket specifika egenskaper. Märkligast av dem alla var en infraljudshögtalare som man bara kunde uppfatta ljud ifrån ifall man projicerade högtalaren mot ett fast material som t ex en vägg som sedan spred ljudet ut i rummet. Om högtalaren projicerades mot ditt huvud var det bara du som hörde ljudet, inne i ditt huvud och ingen annan. Jag hade mycket roligt under komponerandet och de c:a 20 framföranden som gjordes. Kvällens version är nu redigerad till c:a 8 minuter och mixat speciellt för den samling högtalare vi projicerar ljudet ur ikväll. Högtalarna är utvalda för att vara så olika som möjligt, inte så bra som möjligt. Jag övergav för längesedan föreställningen om att ljud ur högtalare måste ha en hög ljudkvalitet. Inga musiker, inga sångare - endast högtalare.


Iannis Xenakis (1922-2001) – Charisma (1971)

Även om Xenakis bara skrev ett verk, Charisma, där klarinetten framträder som solist, är klarinetten allestädes närvarande i hans orkestrala och instrumentala ensemblemusik och utgör en avgörande del av ”Xenakis soundet”. Charisma för cello och klarinett komponerades till minne av Jean-Pierre Guézec, en ung kompositör som dog alldeles för tidigt och som hade studerat för Xenakis vid Tanglewood 1963. I detta verk där tiden står still, en veritabel, forntida, nästan taktlös elegie, berättar de två instrumenten om förlusten av en vän med en ljudpalett som presenterar så många variationer av sorg.


Carin Malmlöf-Forssling (1916-2005) Viewpoints - Two pieces for grand piano (East - West) (1979)

Alternativa tekniker inuti klangkroppen används, såsom pizzicati och glissandi på strängarna, klubbor och glaspärlor.


Love Dawn för solocello är komponerad 1972 och tillägnad Maja Vogl.


Matthias Pintscher (1971-) On a clear day.. för solopiano uruppfördes 2004 av Mitsuko Uchida.


Valentyn Silvestrov (1937-) – Elegie I-III (1999)

Tre Elegier för violoncello solo och tam-tam tillägnades Ivan Monighetti


© Copyright 2017-2020. All Rights Reserved.