Program

PROGRAM

Verkkommentarer


Charlotte Bray – Midnight Interludes för klarinett och violoncell (2010) är skrivna att framföras tillsammans med ”Midnight Closes”, en sångcykel för sopran och piano. Men de kan också framföras separat - som de görs på NYTT. Små fragment av sångerna användes som utgångspunkt vid komponerandet av varje stycke. Dikterna är skrivna av Thomas Hardy (1840-1928)


I A Thunderstorm in town


II I Say, I´ll Seek Her


III Faintheart in a Railway Train


Malin Bång - Split Rudder (2011)

Split Rudder utforskar ljuden från insidan av en basklarinett. En mikrofon som sätts in i klarinetten fångar en rik timbral värld och belyser en rad kontrasterande handlingar, från ett spektrum av intima luftljud till hårda growls i det lägsta basregistret. Utvecklingen av det musikaliska materialet och händelseförloppet har påverkats av den fokuserade och dramatiska berättelsen om balladen "Briggen Blue Bird of Hull" av den svenska kompositören och trubaduren Evert Taube.Malin Bång – Delta Waves (2007)

Hyperaktiva och intensiva händelser samtidigt med fullkomlig stillhet och avslappning.

Sömncykeln är som en paradox av komplexa känslor och djup vila sammanflätade i en enda simultan händelse.

Under de tre första faserna av cykeln förflyttar vi oss från lätt sömn mot tung djupsömn medan muskelaktiviteten och ögonrörelserna långsamt avtar.

Under den fjärde fasen dominerar de extremt långsamma signalerna i hjärnan - kallade ”Delta waves”. Men bara tills drömsömnen plötsligt fångar oss och kastar in oss i sin värld av kaos och oväntade utmaningar…


John Cage – Living Room Music (1940) (text Gertrude Stein)

Skrivet för fyra musiker som spelar på valfria föremål från hemmiljö. Cage föreslår till exempel böcker, tidningar, träbord, golv eller fönsterram för framförandet där även en fras av Gertrude Stein ingår. Hennes text lyder:
“Once upon a time the world was round and you could go on it around and around.”


Jonathan Frendel – Elektrisk honung (2020) uruppf

Han är som

idylliska kor

som svalkar sig nere vid sjön,

intill hagen.


viftar bort en

          fluga

med svansen


sover

           i

                  en

                               lav.


Som träbåt i billig hamn

heligt luktar tjära


Elektrisk honung


Hans Gefors - Lamento för alt och barytonsaxofon till en dikt av Malte Persson (2020)

Denna klagosång är tillägnad alla dem jag känner som nyligen gått bort i cancer: mamma, Sven-David, Peter, Mathias.


Dikten av Malte Persson heter Det där och kommer från samlingen Till dikten från 2018.


   Nu skriver jag sån där 

Ack, intet du älskar kan jag dig gifva,

   vad heter det nu igen 

Ty Fåglarnes sång och Rosornas doft

    igen. Som nästan ingen bryr sig om 

Äro ej i min ägo  jag äger blott Ord;

   i osäljbara häften med mycket luft 

Och hvad hjälpa Orden, om ock de förblifva,

   på sidorna och som ändå 

När Fågel och Ros äro vordna till Stoft

   (fast jag glömmer hur ibland) 

Och Du, den jag älskar, är täckt utaf Jord?

   förblir det allra högsta.  


Lamento är skriven för Monica Danielson och Jörgen Pettersson i juni 2020.


Perttu Haapanen – Manaus (2003)

Verket komponerades för röst och slagverk men finns också i en soloversion för röst.

Texten är en samling av anagram baserade på ett gammalt, finskt barnrim med nonsenstexten: ”entten tentten teelika mentten”


Fredrik Hedelin - Nio passager för klarinett och elektronik (2019)

Musik för soloinstrument och elektronik skapar en speciell utmaning i den konkreta och livliga karaktären hos den levande artisten kontra högtalarnas abstrakta och fasta karaktär med sina osynliga elektriska signaler. Utvecklingen inom området levande elektronik har gjort det möjligt att smälta de två världarna genom att använda mikrofoner och rörelsessensorer tillsammans med maskininlärning och gestigenkänning. 


På platån elva i A Thousand Plateaus pratar Deleuze och Guattari om hur rörelserna hos de australiensiska finkarna, färger och sång bildar en anordning av heterogena komponenter som tillsammans utgör ett maskinell yttring. De beskriver också hur uttrycksfrågor dyker upp från sådana komponenter och ger ett exempel på hur grässlöv med de australiska gräsfinkarna blir en komponent för passager mellan sammansättningar. På liknande sätt kan man betrakta musik för akustiska instrument tillsammans med elektroniska ljud som en speciell sammansättning av yttringar. Genom att använda filosofin från Deleuze och Guattari och deras begrepp om heterogena komponenter, rhizomatiska anslutningar och maskinell sammansättning kan man ompröva förhållandet mellan instrumentella och elektroniska delar som en fråga om förbindelser mellan komponenter och passager mellan montering, snarare än likheter och interaktioner mellan två världar.


Madeleine Isaksson – Vågkammar (2016)

Vågkammar komponerades för poeten Tomas Tranströmer. Uruppförandet skedde i Stöde kyrka den 25 juli 2016 av pianisten Lars Jönsson.


Cornelia Karlsson – En stilla kärlek (2020) uruppf

Tystnad, ögon. Den finns i svartvita stumfilmer. Den finns i löven som rasslar av vinden i en stor bokskog. Blickar som möts, allting blir tyst. Den är enkel. Den är kravlös. Det är en stilla kärlek.

Stycket är inspirerat av vibrafonens självklara plats som soloinstrument. Skrivet av nyfikenhet. 


Thomas Liljeholm – ur Ur Dvärgen Gustafs Cirkus (2011)
liten musikdramatisk scen för mezzosopran och slagverk

När jag fick frågan om jag ville skriva ett nytt verk för Duo Ego gav jag mig själv inte någon betänketid, något som jag borde ha gjort. Plötsligt stod jag där med en beställning – utan text. Tiden hastade.
Bodil Malmsten speglar i sin diktning ett förbehållslöst, omedelbart synsätt fyllt av humor och allvar. Hennes språk är organiskt och ligger det musikdramatiska uttrycket nära. I mitt sökande efter texter gav jag mig ånyo i kast med hennes diktning, vilken jag följde ända till begynnelsen – Dvärgen Gustaf, hennes första diktsamling.
Jag har klätt Malmstens text i en klingande dräkt som öppnar upp för associationer i flera riktningar. Dikterna – ett urval ur Dvärgen Gustafs Cirkus, som ingår i den större diktsamlingen Dvärgen Gustaf – är ett urval gjort med direkt tanke på Duo Ego. Deras musikdramatiska och kammarmusikaliska fingertoppskänsla har svetsat dem samman till en kropp. I texten framträder berättarjaget som ger oss bilden av ett känslostormande relationsdrama, fyllt av dramatik och vånda: vilja - icke vilja - vilja... Cirkusdirektören, dvärgen Gustaf, styr sitt imperium med järnhand. Gestalterna glider ur och i varandra: Berättarjaget, dvärgen Gustaf, Loppan, ”lilla gumman”, jättedamen Bella och Lindansösen. Cirkusatmosfären vilar tung.

Hur förhåller sig en tonsättare till en text som redan säger allt? Att texten utgör inspirationskälla är alldeles uppenbart, men vad tillför tonsättaren själv och vad tillför musikerna? Frågan är inte okomplicerad. Skall en dikt enbart läsas? Tar vi udden av läsarens egen tolkning? Är det överhuvudtaget en tolkningsfråga? Var i så fall går gränsen?

Eller, kanske frågan inte är så komplicerad? Här uppstår ett nytt verk - ett helt nytt, självständigt verk. Jag har vidgat de yttre ramarna, men det är fortfarande berättelsen om dvärgen Gustaf som hugger tag i oss, vilket han i sin självupptagenhet säkert inte har något emot? Kan man säga att vi lånar Bodil Malmstens text? Ja, så kanske det är? Vi lånar hennes text.


Magnus Lindberg – Ablauf (1983/88) för klarinett och två bastrummor är en snabbt flödande och hisnande upptåg som utnyttjar instrumentens polyfoniska potential men som ändå behåller sin kärlek till frihet. Den grova behandlingen som klarinetten får visar att Magnus Lindberg återigen har hängett sig till den vilda, otämjda sidan av sin karaktär.


Ebba Malgeryd – ASYNJA (2020) uruppf

En snöig vårdag i mitten av maj. En krampaktig känsla fyllde kroppen. Ett starkt begär av att låta fingrarna leka över tangenterna. Stora, tunga snöflingor på återuppväckta ängar. Dansande. Musiken som strömmade genom fingrarna bar på en kraft och en styrka; en kvinnlig kraft, en kvinnlig styrka. Kvinnor som gått före mig, kvinnor som banar väg; de är Asynjor.


Paula af Malmborg Ward – Min monolog (2004)

Sången är den sista ur sångcykeln ”Tre dikter” till texter av Lina Ekdahl. De två andra sångerna heter ”Sjön” och ”Konflikten är löst”. Verket uruppfördes i Malmö 2008.


Miklos Maros – Duo Basso (2014) för barytonsaxofon och cello

En ovanlig, men i mitt tycke, mycket tacksam kombination. Ett blås- och ett stråkinstrument som i stort sett spelar i samma register och som liknar den mänskliga rösten, och som sådan kan antingen sjunga vackert eller skrika starkt. Tillsammans kan de bilda en gemensam klang men också ge möjlighet till kontraster.

Stycket består av flera återkommande delar med olika karaktärer.


Det börjar starkt och dramatiskt, vilda löpningar och ackord med tremolo. Det består av två korta avsnitt som varieras med båda instrumenten parallellt. Detta leder till en kontrasterande, långsam del som är närmast en koral bestående av klara,tonala ackord.De båda instrumenten bildar här en enda klang.Efter en repris av den dramatiska första delen kommer ett tvådelat mellanspel. Små melodiska saxofonfraser ackompanjerade av cellons pizzicati övergår i pizzicatospel för båda. Även saxofonen kan spela pizzicato!


Stycket avslutas med den långsamma koralen som dock inleds med ny övergång, där saxofonens vilda löpningar från styckets inledning kombineras med cellons pizzicatoackord.


Kaija Saariaho – Sept papillons för solocello (2000)

Sept papillons var det första stycket som Saariaho skrev efter operan L'Amour de loin och det var delvis skrivet under repetitionerna av operan i Salzburg. Det går att skönja en vilja hos tonsättaren att finna en ny klangvärld som inte har med operan att göra, varken i stil eller uttryck. Operan handlade om djupa, evigt mänskliga ämnen som kärlek, längtan och död. Med dessa sju korta miniatyrer skapar istället Saariaho metaforer för det flyktiga och kortlivade - fjärilen. Hon använder sig av cellons övertoner och flageoletter och av musikerns glissando, spel på stallet och slag med fingrar på strängarna för att frammana fjärilens sköra och ömtåliga existens.


Ylva Skog – Ostinato & Andrum juli (2018)

Tranströmersångerna komponerades till Anna Norrby våren 2018 i ett samarbete där Anna ville ha nya sånger med svensk text. Dessa skulle framföras på  Kgl. Operans foajé i Stockholm på deras sommarkonsertserie. Tranströmer var ett förstahandsval av Anna, och då valde jag den tidiga dikten dikten Ostinato från 1954 och Anna valde Andrum juli från 1970.  Det var lite klurigt att tonsätta Tranströmer eftersom hans meningar ofta  börjar i tretakt men får tillagda ord varefter så fraserna blir ojämna och han använde gärna rätt långa ord också. Speciellt Andrum juli var en lite extra utmaning. Den texten känns annars, upptäckte jag under arbetets gång, kongenial med det Sverige som hade radarparet Hasse & Tage och där man kunde få höra en jazzvals eller någon annan sång med Monica Zetterlund.


Simon Steen Andersen – Difficulties Putting It into Practice (2007)
Ett stycke om kommunikation eller kanske snarare svårigheten att uttrycka sig på ett för omvärlden begripligt sätt.

Att förmedla information om; göra känt; förmedla: meddelade sina åsikter till kontoret.
Att avslöja tydligt; manifest: hennes missnöje visade sig i hennes rynka.
Att bli medveten om, känna till eller identifiera med hjälp av sinnena:
Jag varseblev ett föremål som uppenbarade sig i dimman.
Att känna igen, urskilja, föreställa sig eller förstå: Jag uppfattar ett stänk av sarkasm i din röst.
Det här är en väldigt bra idé men jag upplever svårigheter med att genomföra den.


To convey information about; make known; impart: communicated her views to the office.
To reveal clearly; manifest: her disapproval communicated itself in her frown.
To become aware of, know, or identify by the means of the senses:
I perceived an object looming through the mist.
To recognize, discern, envision, or understand: I perceive a note of sarcasm in your voice.
This is a very nice idea but I perceive difficulties putting it into practice.


Staffan Storm – Imprints för cello och piano (2013)

Stycket består av tre delar där två långsamma satser omgärdar en snabb mittensats.

I verket ville jag utforska olika samspelsmöjligheter för duokonstellationen cello och piano.

De båda instrumenten är klangligt och materialmässigt tätt sammankopplade till varandra.


Leilei Tian – Let Us create man (2013) för altsaxofon och piano

Styckets titel kommer från Första Mosebok 1:26-27: ”Gud sade: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…” ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

Mänskligt liv är manifestationen och uttrycket för Guds skaparkraft.

Konsten, i sin tur, är uttrycket för människans skaparkraft. Gud, som varande essensen av kärlek, visar sig i människan i både manlig och kvinnlig form, och framförallt i deras relationer.

Så, i detta duoverk uttrycks just relationen, genom interaktionen hos de två så väldigt olika instrumenten.

Per Sjögren – Slagverk

Monica Danielsson, Christian Berg

Per Sjögren

Maria Ingemarsson Berg

Christian Berg, Per Sjögren, Robert Ek

Torsdag 13 augusti

19.00 Galleri Söreskog


KULTURVAGNEN


Urpremiär!


Oona Libens spelar sin räkopera!


Kulturvagnen har plats för en till högst tre personer (som är i sällskap) åt gången. Föreställningen är c:a 2 minuter lång. Kulturvagnen är öppen från kl. 18.30 fram till konserten i ladan samt c:a 30 minuter efter samma konsert.

Kulturvagnen genomförs med stöd av Musikverket.GALLERI SÖRESKOG

Konserten är c:a 75 min utan paus


Midnight Interludes – Charlotte Bray

Klarinett, cello, recitation


Lamento – Hans Gefors (uruppf)

Barytonsaxofon, sång


Ablauf – Magnus Lindberg

Klarinett, slagverk


Let us create man – Leilei Tian

Piano, altsaxofon


Imprints – Staffan Storm

Piano, cello


Nio passager – Fredrik Hedelin

Klarinett och elektronik


ur Dvärgen Gustafs cirkus – Thomas Liljeholm

DuoEgoFredag  14 augusti

14.00 Nygatan 6, Växjö

Konserten är c:a 60 min utan paus


Let us create man – Leilei Tian

Piano, altsaxofon


Imprints – Staffan Storm

Piano, cello


Split Rudder – Malin Bång

Klarinett


Elektrisk honung – Jonathan Frendel (uruppf)

Cello, vibrafon, altsaxofon, klarinett


Asynja – Ebba Malgeryd (uruppf)

Piano, cello, vibrafon


En stilla kärlek – Cornelia Karlsson (uruppf)

Vibrafon


Lamento – Hans Gefors

Barytonsaxofon, sång


Fredag 14 augusti

19.00 Galleri Söreskog


KULTURVAGNEN

George Kentros spelar musik för violin och vinylspelare av den danska duon Vinyl- terror & horror!

Kulturvagnen har plats för en till högst tre personer (som är i sällskap) åt gången. Föreställningen är c:a 2 minuter lång. Kulturvagnen är öppen från kl. 18.30 fram till konserten i ladan samt 30 minuter efter samma konsert.

Kulturvagnen genomförs med stöd av Musikverket.


GALLERI SÖRESKOG

Konserten är c:a 75 min utan paus


Min monolog – Paula af Malmborg Ward

Piano, sång


Delta Waves – Malin Bång

Tenorsaxofon


Split Rudder – Malin Bång

Klarinett


Vågkammar – Madeleine Isaksson/Tomas Tranströmer

Piano


Ostinato & Andrum juli  – Ylva Skog/T Tranströmer

Piano, sång


Living Room Music – John Cage

För fyra musiker.


Manaus – Perttu Haapanen

DuoEgo


Elektrisk honung – Jonathan Frendel

Cello, vibrafon, altsaxofon, klarinett


Let us create man – Leilei Tian

Piano, altsaxofon


Lördag 15 augusti

14.00 Lessebo Handpappersbruk


KULTURVAGNEN

Bildutställning.

Kulturvagnen har plats för en till högst tre personer (som är i sällskap) åt gången. Kulturvagnen är öppen från kl. 13.30 fram till konserten i handpappersbruket samt 30 minuter efter samma konsert.

Kulturvagnen genomförs med stöd av Musikverket.


HANDPAPPERSBRUKET

Konserten är c:a 60 min utan paus


Min monolog – Paula af Malmborg Ward

Piano, sång


Vågkammar – Madeleine Isaksson/Tomas Tranströmer

Piano


Ostinato & Andrum juli – Ylva Skog/T Tranströmer

Piano, sång


Asynja – Ebba Malgeryd

Piano, cello, vibrafon


Difficulties Putting It into Practice – Simon Steen Andersen

För fyra musiker


Nio passager – Fredrik Hedelin

Klarinett och elektronik


Sept papillons – Kaija Saariaho

Cello


Duo Basso – Miklos Maros

Barytonsaxofon, cello


Lördag 15 augusti

18.00 Transjö Folkets Hus

Konserten är c:a 75 min utan paus


ur Dvärgen Gustafs cirkus – Thomas Liljeholm

DuoEgo


Delta Waves – Malin Bång

Tenorsaxofon


Split Rudder – Malin Bång

Klarinett


Lamento – Hans Gefors

Barytonsaxofon, sång


En stilla kärlek – Cornelia Karlsson

Vibrafon


Ablauf – Magnus Lindberg

Klarinett, slagverk


Manaus – Perttu Haapanen

DuoEgo


Midnight Interludes – Charlotte Bray

Klarinett, cello, recitation


Duo Basso – Miklos Maros

Barytonsaxofon, cello

© Copyright 2017-2020. All Rights Reserved.