Hitta

Transjö Folkets hus

Från Kosta, kör söderut på väg 28 mot Karlskrona. Efter någon kilometer kommer två skyltar pekande mot vänster; Transjö 1 och Glashytta 1. Kör förbi dessa och kör ytterligare någon kilometer eller två tills skylten Transjö 1 återigen pekar in mot vänster. Kör in på den lilla vägen och kör sedan höger i T-korsningen, passera ett par hus, fortsätt en bit in på grusvägen i skogen. Transjö Folkets Hus ligger på vänster sida. Parkera försiktigt och med förstånd.

Transjö Folkets Hus har endast utedass, inga rullstolsramper och ingången nås via en grusgång.


Galleri Söreskog, Berg

Från väg 30. I Bredhult sväng mot Berg/Lädja/Rottne. Efter ca 3 km mot Berg ligger Galleri Söreskog till vänster. Skylt vid infarten. Bredhult ligger 30 km norr om Växjö  och 10 km söder Lammhult.

Toaletter finns men begränsad tillgänglighet för rullstolar. Det finns en mindre tröskel, mindre än en decimeter, i ingången till ladan.


Lessebo Handpappersbruk

Lokalen är handikappanpassad och personal finns på plats.

Storgatan 79, Lessebo

https://lessebohandpappersbruk.se/


Nygatan 6

Personer med rullstol når enkelt konsertsalen via konsertentrén. Rullstolsanpassad toalett finns. Ledsagare följer med gratis. Konsertsalen är utrustad med hörslinga.

Nygatan 6, Växjö

https://www.nygatan6.se